Teksten

Via onderstaande links kunt u de teksten + vertalingen van de liedjes bekijken.
Het is bij de vertalingen nadrukkelijk niet de bedoeling geweest om een goed
lopende Nederlandstalige songtekst te produceren.
Het gaat puur om een vertaling voor diegenen die het Limburgs niet verstaan en/of kunnen lezen.

't verhaal achter............
Via deze links kunt u lezen wat de achtergrond is van de diverse teksten, hoe ze zijn
ontstaan en wat de schrijver heeft bewogen ze zo te schrijven.